Organizator MWG Mazury: Wojciech Ziobroniewicz - Sylwester Zieliński. Kontakt telefoniczny: 501 - 362 - 221, adres: 19-200 Grajewo, Popowo 7 (obok sali biesiadnej). Adres e-mail: kontakt@mwgmazury.nazwa.pl adres strony internetowej: www.mwgmazury.pl

Poniżej prezentujemy listę zadeklarowanych uczestników rywalizacji IV Edycji Mistrzostw Młodych Gołębi na MWG Mazury na sezon 2021 roku. Lista ta będzie aktualizowana codziennie w godzinach wieczornych. Prosimy hodowców o podawanie nazwiska lub nazwy drużyny oraz miejscowości lub regionu skąd pochodzą gołąbki w celu lepszej identyfikacji zgłoszeń. Lista prezentowana będzie w kolejności otrzymanych od Państwa zgłoszeń, przekazanych nam za pomocą formularza lub przesłanego na e-mail wypełnionego zgłoszenia. Obie formy będą jednakowo honorowane. Liczymy na zainteresowanie Państwa naszą ofertą.(in english)
Below we present the list of participants of the competition for MWG Masuria for the 2021 season. This list will be updated daily in the evening. We ask breeders to provide the name or the name of the team and the locality or region from which the pigeons come from, in order to better identify the entries. The list will be presented in the order received from your applications, sent to us via the form or sent to the e-mail of the completed application. Both forms will be equally honored. We look forward to your interest in you.

EnglishFrenchGermanItalianPolishPortugueseRussianSpanish